Một số dự án đã triển khai

1. BĂNG TẢI CHUYỂN ĐIẾU THUỐC – CTY THUỐC LÁ THĂNG LONG

 

2. DÀN TÍCH LŨY CUỘN GIẤY -CTY JP CORELEX

 

 

3. MÁY CHIẾT RÓT VÀ VẶN NẮP CAN- CTY BBRAUN

 

 

 

4. MÁY KIỂM TRA ĐỘ ĐẢO TRỤC- CTY NIDEC SANKYO