LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Không ngừng học hỏi, trau di kiến thức và kinh nghiệm nhằm phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn 

THIẾT KẾ CÁC BẢN VẼ 2D PART, 2D ASSY

Thiết kế các bản vẽ 2D gia công chế tạo, thiết kế máy, Jig, hệ thống tự động trên phần mềm 3D, dựng lại các dây chuyền, máy lên phần mềm 3D

THIẾT KẾ Ý Tưởng

Các chi tiết, cơ cấu máy được tính toán, phân tích về lực, ứng suất đảm bảo chi phí và độ tin cậy cao, mô phỏng quá trình hoạt động để giảm thiểu rủi do trong quá trình thiết kế

Phân tích, tính toán, mô phỏng

Các chi tiết, cơ cấu máy được tính toán, phân tích về lực, ứng suất đảm bảo chi phí và độ tin cậy cao, mô phỏng quá trình hoạt động để giảm thiểu rủi do trong quá trình thiết kế