THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo thông tin

  • Công ty TNHH Công Nghệ TeKS
  • Adress: 19 Duy Tan, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District
    Hanoi, Vietnam
  • Tel: (+84)24.3783.6514
  • Fax: (+84)24.3715.3563
  • Email: info@teks.vn